Elementorfa

The Plus

در اینجا لیست کاملی از ویجت های The Plus را مشاهده می کنید

جستجو افزودنی

تعداد موارد یافت شده:

تعداد یافت شده
نوع افزونه

اسکرول افقی به همراه اسکرول رنگ

اسکرول افقی با پس زمینه ثابت

اسکرول برگه

فهرست عمودی

مگامنو عمودی

مگامنو افقی

اسکرول برگه

اسکرول چند گانه 50/50

اسکرول چندگانه 30/70

اسکرول افقی به همراه اسکرول تصویر

فهرست چسبنده

فهرست ساز

منو موبایل

مسیر پیمایش

WP Forms

Ninja Forms

Meeting Schedulers

فرم Everest